Visie en missie

MOOI!

Werkloosheid daalt toch weer verder, laagste percentage sinds 2001

Maandenlang leek de werkloosheid nauwelijks meer te dalen, maar volgens de laatste
CBS-cijfers is de daling weer in volle gang.
In februari waren er 312.000 werklozen, dat zijn er 17.000 minder dan de maand ervoor.

Opvallend is het werkloosheidspercentage: 3,4 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Dat percentage is sinds 2001 niet zo laag geweest.

Bron: NOS 21 maart 2019

Voor werkzoekenden uit Veenendaal en omgeving, die nog niet tot de gelukkigen behoren en dus (nog) geen werk hebben is er het Win-Win Café.

Win-Win Café wil werkzoekenden ondersteunen, versterken, faciliteren in het zoeken naar werk en een verbindend platform zijn voor werkzoekenden, organisaties en bedrijven, uitzendbureaus en ZZP-ers: synergie creëren.

Om deelname aan Win-Win Café bereikbaar te maken voor alle werkzoekenden worden lage tarieven gehanteerd.